Top 10 Negara yang Mempunyai Penduduk Teramai di Dunia

0








1. China

 Jumlah Penduduk:1,336,718,015


2. India
 Jumlah Penduduk:1,189,172,906


3. Amerika Syarikat
 Jumlah Penduduk:313,232,044


4. Indonesia
Jumlah Penduduk:245,613,043


5. Brazil
 Jumlah Penduduk:203,429,773


6. Pakistan
 Jumlah Penduduk:187,342,721


7. Bangladesh
 Jumlah Penduduk:158,570,535


8. Nigeria
Jumlah Penduduk:155,215,573


9. Russia
 Jumlah Penduduk:138,739,892


10. Jepun

Jumlah Penduduk:126,475,664


Data ini dikemas kini pada 31 Disember 2011.
sumber:http://www.internetworldstats.com/stats8.htm


Leave a Reply

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...